Γεια σου κόσμε!

Στην αυτοοργάνωση η δύναμη μας

στις αξίες μας τα θεμέλια

για την ένωση όλων των εργαζομένων

για τη νίκη της ομοσπονδίας

για μια κοινωνία ελεύθερων δημιουργών